top of page

איפה אנחנו נמצאים?

03-932-2240

השוק 17

סאלוט משקאות

אור יהודה

054-5808811

מרכז מסחרי לב

אצל אלברטו

בת חפר

03-5066889

בלפור 46

כל משקה

בת ים

09-9577957

משכית 13

בית היין הרצליה

הרצליה

04-6298111

גני רמת הנדיב

גני רמת הנדיב - חנות המזכרות

זכרון יעקב

04-8361187

ואדי סאליב 10

ספיישל ריזרב - חנות יין

חיפה

02-6259703

יוסף ריבלין 22

אבי בן

ירושלים

072-3932728

אגריפס 64

המשמח

ירושלים

02-5611557

הל"ה 16

כוס של ברכה

ירושלים

04-6499593

משק 45, חבל תענ”ך

זית רענן

מושב ברק

050-9060066

בעלי מלאכה 55

משקאות העיר

נתיבות

052-7543000

עין עירון

איש הפסיפלורה - מרכז מבקרים

עין עירון

054-2822272

ויצמן 1

אולמות האבירים

עכו

רחוב ספיר

הבוסתן של סבא יוסי - שוק שישי

פרדס חנה - כרכור

04-6287944

מסיק-קיבוץ מגל

מרכז מבקרים - מסיק מגל

קיבוץ מגל

08-9450036

המלך חסן 3

Car Wash Cafe

קרית עקרון

03-6720764

הרצל 69 

הצלילים של ריגה

רמת גן

03-5756696

ז'בוטינסקי 4

יינות וטעמים

רמת גן

03-6246047

אלוף קלמן מגן 3

Vom Fass - שרונה מרקט

תל אביב

03-643-6669

טאגור 32

אלכיולים

תל אביב

03-932-2240
השוק 17
אור יהודה
סאלוט משקאות
054-5808811
מרכז מסחרי לב
בת חפר
אצל אלברטו
03-5066889
בלפור 46
בת ים
כל משקה
09-9577957
משכית 13
הרצליה
בית היין הרצליה
04-6298111
גני רמת הנדיב
זכרון יעקב
גני רמת הנדיב - חנות המזכרות
04-8361187
ואדי סאליב 10
חיפה
ספיישל ריזרב - חנות יין
02-6259703
יוסף ריבלין 22
ירושלים
אבי בן
072-3932728
אגריפס 64
ירושלים
המשמח
02-5611557
הל"ה 16
ירושלים
כוס של ברכה
04-6499593
משק 45, חבל תענ”ך
מושב ברק
זית רענן
050-9060066
בעלי מלאכה 55
נתיבות
משקאות העיר
052-7543000
עין עירון
עין עירון
איש הפסיפלורה - מרכז מבקרים
054-2822272
ויצמן 1
עכו
אולמות האבירים
רחוב ספיר
פרדס חנה - כרכור
הבוסתן של סבא יוסי - שוק שישי
04-6287944
מסיק-קיבוץ מגל
קיבוץ מגל
מרכז מבקרים - מסיק מגל
08-9450036
המלך חסן 3
קרית עקרון
Car Wash Cafe
03-6720764
הרצל 69 
רמת גן
הצלילים של ריגה
03-5756696
ז'בוטינסקי 4
רמת גן
יינות וטעמים
03-6246047
אלוף קלמן מגן 3
תל אביב
Vom Fass - שרונה מרקט
03-643-6669
טאגור 32
תל אביב
אלכיולים
bottom of page